More About Sheikh Shaaban Bin Robert ‘Shaaban Robert’

More About Sheikh Shaaban Bin Robert ‘Shaaban Robert’

More About Sheikh Shaaban Bin Robert ‘Shaaban Robert’

Sheikh Shaaban Bin Robert (often abbreviated as ‘Shaaban Robert’) had humble beginnings – he was an unasumming primary school dropout with a gift for storytelling.

He wrote prose, poetry and essays and employed a very wide range of literary devices, including allegory and personification. He wasn’t merely a storyteller – he was more of a teacher and socio-political commentator, using literature as a tool.

He tackled such themes as justice, law, love, peace, brotherhood and the human condition. His many and varied works made a big contribution to Swahili literature and culture. Continue reading

Jinsi ya Kuandika Riwaya/Hadithi

Jinsi ya Kuandika Riwaya/Hadithi

Jinsi ya Kuandika Riwaya/Hadithi

UANDISHI wa Riwaya ni fani ya usanii kama fani zingine za uandishi kama vile Uandishi wa Habari, Uandishi wa Vitabu vya Taaluma, Uandishi wa Majarida, Uandishi wa Sinema, nakadhalika.

Uandishi wa riwaya unazo taratibu na kanuni zake ambazo mwandishi anapozifuata ataweza kuandika hadithi za kuvutia, zenye mafunzo na hata kuweza kuzikamilisha katika muda mfupi pasi na kuathiri shughuli zake; kwamba, kuweza kwake huko si lazima awe amekwenda chuo cha uandishi, ila kuwa na elimu ni msaada zaidi katika kurahisisha mambo kwa tafsiri ya kukuweka katika upeo mpana wa uono. Hatahivyo, pamoja na kutokwenda chuo kwa mwandishi, bado anapaswa kujua kanuni za uandishi husika ili kuwa mwandishi bora. Continue reading

Riwaya ya Heri Subira – Omar Babu ( Abu Marjan)

Riwaya ya Heri Subira

Riwaya ya Heri Subira

Riwaya ya Heri Subira ina uzuri wa kipekee ambao utaipa nafasi nzuri ya kushindana na `Siku Njema‘ ambayo inasifika kwa kiwango chake cha juu cha usanifu wa lugha, matumizi ya mbinu tele za usanii na mtiririko mwanana wa vitushi katika riwaya nzima.

Kimuhtasari, mwandishi anatusimulia mengi kuhusu maisha ya Sabra, bintiye Mzee Fauz na Mama Khadijah walioishi mtaa wa Tamakani.

Kiwango cha ubunifu, mbinu za usanii na lugha zilizotumika ni za hali ya juu na zimei fanya kazi yenyewe kuwa kivutio kikuu. Mso maji atakaye kuyaona matumizi mwafaka ya taharuki, majazi, tashbihi, uzungumzi nafsia, kejeli, kinaya, semi na kadhalika atayapata katika riwaya hii. Continue reading