All About Wallah Bin Wallah – The Author of ‘Kiswahili Mufti’ Series

All About Wallah Bin Wallah - The Author of 'Kiswahili Mufti' Series

All About Wallah Bin Wallah – The Author of ‘Kiswahili Mufti’ Series

Wallah Bin Wallah revolutionised Swahili learning at primary school level.He’s a renowned author of several titles but few people know his background. His series, Kiswahili Mufti, has been at the centre of Kiswahili learning in the country and out. He also writes poetry alongside other literary material. Continue reading

Riwaya ya Heri Subira – Omar Babu ( Abu Marjan)

Riwaya ya Heri Subira

Riwaya ya Heri Subira

Riwaya ya Heri Subira ina uzuri wa kipekee ambao utaipa nafasi nzuri ya kushindana na `Siku Njema‘ ambayo inasifika kwa kiwango chake cha juu cha usanifu wa lugha, matumizi ya mbinu tele za usanii na mtiririko mwanana wa vitushi katika riwaya nzima.

Kimuhtasari, mwandishi anatusimulia mengi kuhusu maisha ya Sabra, bintiye Mzee Fauz na Mama Khadijah walioishi mtaa wa Tamakani.

Kiwango cha ubunifu, mbinu za usanii na lugha zilizotumika ni za hali ya juu na zimei fanya kazi yenyewe kuwa kivutio kikuu. Mso maji atakaye kuyaona matumizi mwafaka ya taharuki, majazi, tashbihi, uzungumzi nafsia, kejeli, kinaya, semi na kadhalika atayapata katika riwaya hii. Continue reading

Riwaya ya Mkakasi – Geoffrey Mung’ou

Riwaya ya Mkakasi - Geoffrey Mung’ou

Riwaya ya Mkakasi – Geoffrey Mung’ou

Riwaya ya Mkakasi ni Riwaya inayozua hoja tofauti tofauti na kurejelea maudhui si haba k.v Migomo katika vyuo vikuu, virusi vya ukimwi, migogoro, elimu na kadhalika.  Continue reading

Ken Walibora’s Swahili Novel – KUFA KUZIKANA.

Ken Walibora's Swahili Novel -  KUFA KUZIKANA.

Ken Walibora’s Swahili Novel – KUFA KUZIKANA.

“A gripping Swahili novel, full of suspense. This novel is a satire of the evils of tribalism bedeviling Africa, especially so Rwanda. Ken Walibora writes with a Swahili language that is equally educative. Kitabu kizuri.”

kufa kuzikana

Ni hadithi ya urafiki kati ya vijana wawili, Akida na Tim, wanaotoka
kwenye makabila yenye uadui.

Ni hadithi ya migogoro, migongano, vikwazo na vizingiti katika uhusiano
wao.

Je, urafiki wao huo unaweza kuvistahimili vishindo hivyo?
Je, ni urafiki wa kinafiki au una nguvu ambazo havishindiki?

Inasimulia masuala nyeti kama vile ukabila na utamaduni, maadili na
mapenzi, usawa wa kijinsia na uhuru wa mtu binafsi, kwa uwazi na uchesi
wa kupigiwa mfano.

Sales price without tax: Ksh: 460.00
Tax amount: Ksh: 73.60
Sales price: Ksh: 533.60
Publishers: Longhorn Publishers
ISBN: 9966 49 754 4 Continue reading

When the Sun goes Down and Other Stories.

When the Sun goes Down and Other Stories.

When the Sun goes Down and Other Stories.

The sixteen short stories featured in “When the Sun goes Down and Other Stories” (published in 2010) come from various corners of Africa and beyond.

Contributors include renowned authors like;
Rydah Jacobs (South Africa)
Moses Isegawa (Uganda)
Grace Ogot (Kenya)
Sefi Atta (Nigeria)
and many others.

This title When the Sun Goes Down and other stories from Africa and Beyond is an anthology of sixteen short stories by Emilia Ilieva and Waveney Olembo, both dons in Egerton and Kenyatta university. Continue reading

Tamthilia ya Maua Kwenye Jua La Asubuhi – Kithaka wa Mberia

Tamthilia ya Maua Kwenye Jua La Asubuhi - Kithaka wa Mberia

Tamthilia ya Maua Kwenye Jua La Asubuhi – Kithaka wa Mberia

Maua Kwenye Jua la Asubuhi is a play that confronts the challenges of the so-called tribal clashes in an un-named African country fostered by petty ethnic politics. Two ethnic groups – the Watange, on one side and the Wandiku on the other are poised against each other. The Watange claim that the land upon which they live is their ancestral land and that the Wandiku just acquired land there recently thereby infringing on Watange’s property rights. Continue reading