Nyuso za Mwanamke – Said A. Mohamed, 2010

Nyuso za Mwanamke - Said A. Mohamed, 2010

Nyuso za Mwanamke – Said A. Mohamed, 2010

Nyuso za Mwanamke

Said A. Mohamed, 2010

Sasa Sema (Longhorn Publishers)

Msichana Nana

“Nana, msichana mrembo anajipata katikati ya jamii yenye mielekeo ya kumfinyanga mwanamke na kumyumbisha kama kayamba. Kila anayemwona Nana anamchukulia kuwa ni pambo la mji lenye nyuso nyingi au llisilokuwa na uso hata mmoja…”

“Anapotambua kuwa ana nyuso nyingi, Nana anajitazama kwa kioo kipya na kuanza safari mpya.”

Nukuu: Sasa Sema (Longhorn Publishers)

Swali: Ni gani miongoni mwa hivi vyote kwa maoni yako unachofikiria ni kitabu maarufu zaidi au unachokipenda kuliko vyote ulivyowahi kuandika?

4 thoughts on “Nyuso za Mwanamke – Said A. Mohamed, 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s